Za vreme trajanja manifestacije komunalna higijena je bila na zadovoljavajućem nivou


 

JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin i ove godine bilo je maksimalno angažovano na održavanju
komunalne higijene za vreme trajanja tradicionalne, 36. manifestacije ,,Dani piva“.
„Angažovanje našeg preduzeća u periodu od 25. do 29. avgusta bilo je organizovano 24 časa u tri
smene, a sve da bi održali visok nivo higijene u gradu. Veći broj radnika bio je angažovan, njih oko
70, uz svu postojeću mehanizaciju kako bi, odmah po zatvaranju štandova, mogli da prionu na
posao i očiste najprometnije delove grada do jutarnjih sati i smatram da smo uradili dobar posao.
Radnici iz Službe za održavanje javno prometnih površina najviše su imali posla oko čišćenja i
pranja Žitnog Trga i okolnih ulica, centra grada, Trga Slobode, parkinga na Prevlaci, kao i Tiršovoj
i okolnim ulicama. U pripravnosti je bila i dežurna ekipu koja je bila spremna da reaguje u slučaju
potrebe na hitne intervencije.Veći broj kontejnera bio je postavljen na Žitnom trgu, Trgu slobode i
parkingu na Prevlaci. Oni su se praznili dva puta dnevno. Komunalni otpad iz žičanih kontejnera sa
Žitnog trga i Trga Slobode iznosio se više puta i to u toku dana i nakon završetka rada štandova.
Odneto je oko 350 m3 smeća što je manje u odnosu na prošle godine, kada se odnosilo u proseku
oko 800 m3 smeća. Tome su doprineli loši vremenski uslovi prouzrokovani padavinama.
Nakon zatvaranja manifestacije „Dani piva“, radnici našeg preduzeća i dalje intezivno rade kako bi
detaljno očistili i doveli u prvobitno stanje glavno mesto događaja, kao i centralnu gradsku zonu“,
istakao je v.d.direktora JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin, Nemanja Milinković
dipl.ing.građevinarstva.