Vreme rada službi JKP ”Čistoća i zelenilo” Zrenjanin za vreme praznika


 

Vreme rada službi JKP ”Čistoća i zelenilo” Zrenjanin za vreme praznika

Prodavnica pogrebne opreme:
Prodavnica pogrebne opreme (Svetosavska br. 25) radiće:
31.12.2020. godine od 7 do 17 časova
01.01.2021. godine od 8 do 16 časova
02.01.2021. godine od 7 do 17 časova
06.01.2021. godine od 7 do 17 časova
07.01.2021. godine od 8 do 16 časova
Sve informacije građani mogu dobiti putem telefona 066/866-03-00 i 023/561-473, a po isteku radnog
vremena, građani mogu da se jave na dežurni telefon broj 066/866-03-00 u periodu od 0-24 časa (non-
stop).
Cvećare:
Cvećara “Orhideja” (Centralno groblje, 064/811-68-98):
31.12.2020. godine od 8 do 15 časova
01.01.2021. godine neće raditi
02.01.2021. godine od 8 do 15 časova
06.01.2021. godine od 8 do 15 časova
07.01.2021. godine neće raditi
Cvećara 'Jasmin' ( Svetosavska br. 2, 023/536-772)
31.12.2020. godine od 8 do 16 časova
01.01.2021. godine neće raditi
02.01.2021. godine neće raditi
06.01.2021. godine od 8 do 16 časova
07.01.2021. godine neće raditi

Cvećara 'Narcis' (Bratstva-Jedinstva br. 33A, Mužlja, 023/600-792):
31.12.2020. godine od 8 do 15 časova
01.01.2021. godine neće raditi
02.01.2021. godine neće raditi
06.01.2021. godine od 8 do 15 časova
07.01.2021. godine neće raditi

Služba za iznošenje i deponovanje komunalnog otpada:
Dana 01.01. i 02.01. kao i 07.01.2021. godine, komunalni otpad se neće iznositi iz individualnog tipa
stanovanja u gradu, kao ni iz naseljenih mesta, koje su u programu taj dan. Radiće dežurne ekipe na
terenu.
Služba za održavanje javno prometnih površina:
Čistači će raditi non stop i za vreme praznika. Zimska služba će biti dežurna i raditi po potrebi.
Zoohigijenska služba:
Zoohigijenska služba će biti dežurna u periodu od 08 do 16 časova. Kontakt telefon 064/811-68-78.
Rasadnik
Dana 01.01. i 02.01. kao i 07.01.2021. godine, rasadnik neće raditi.