Velika akcija uredjenja pre kiše – za Miholjske zadušnice


 

Ove nedelje JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin, poseban akcenat je stavilo na detaljno uređenje
svih grobalja pred predstojeći praznik zadušnice (Miholjske), koje se obeležavaju sada, u subotu 9.
oktobra. To je dan posvećen pokojnicima, kada građani posećuju grobove svojih najmilijih, sećaju ih se
i mole za njihove duše.
Aktivnosti su bazirane na uređenju zelenih površina, čišćenju trotoara, staza, orezivanju granja,
šiblja, sakupljanju otpada i dr.
Građani u našim cvećarama ‚‚Jasmin‘‘ (ul. Svetosavska br. 2) i ‚‚Orhideja‘‘ (Centralno groblje),
tim povodom mogu pronaći širok asortiman buketa, ikebana i rezanog cveća, a isto mogu poručiti pre
dolaska na groblje putem telefona 023/536-772 i 064/811-68-98 i preuzeti ga po dolasku.
Radno vreme cvećare ‚‚Jasmin‘‘, u subotu je od 7 do 20 časova, a cvećare ‚‚Orhideja‘‘ je od 8
do 16.30 časova.