UREDJIVANJE GRADA PRED DANE PIVA


Komunalna higijena na visokom nivou tokom Dana piva!
U nedelji pred nama radnici JKP „Čistoća i zelenilo“ užurbano pripremaju grad za
manifestaciju Dani piva. Očistiće i urediti sve lokacije na kojima će biti izvođen program
od 26. avgusta do 29.avgusta. Tokom trajanja manifestacije pojačaće se rad službi kako bi
grad svakog dana bio čist.Radnici JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin intenzivno rade na
uređenju grada već ovih dana, znatno pre dolaska prvih posetilaca ove manifestacije. Cilj je
da se Zrenjaninci predstave kao dobri domaćini i da gosti uživaju dok borave u našem gradu.
Prvenstveno će se čistiti u uređivati lokacije na kojima će biti organizovana centralna
dešavanja manifestacije Dani piva. To su svakako Trg slobode, Žitni trg, parking na Prevlaci,
Trg Zorana Đinđića, Gradska bašta i ostale okolne ulice.Naša Služba za održavanje javno
prometnih površina, koja  brine o čistoći grada, angažovaće veći broj radnika. Biće ih 70-ak i
radiće u tri smene. Znatno intenzivnije će se raditi na čišćenju i pranju centra grada po
zatvaranju štandova. Takođe, intezivno čišćenje biće i u Plankert parku u kom će biti
organizovane razne radionice i aktivnosti za decu. Za sređivanje grada će, osim, radnika biti
korišćena i mehanizacija i to cisterna za pranje javnih površina, dve velike čistilice Dulevo,
jedna mala čistilica, kamioni, traktori, Bob Cat, pet duvača i dva usisivača za uklanjanje
pikavaca i sitnog otpada. Za ovu priliku preduzeće će obezbediti dovoljan broj kontejnera
zapremine 1,1 m3. Veći broj kontejnera biće postavljen na Žitnom trgu, Trgu slobode i
parkingu na Prevlaci. Oni će se prazniti dva puta dnevno. Na Žitnom trgu i Trgu slobode biće
postavljeni i žičani kontejneri i  žičane korpe za odlaganje komunalnog otpada. Ovi kontejneri
i korpe će se, takođe, prazniti više puta dnevno, kao i po završetku rada štandova. Dežurne
ekipe, koju čine 3-4 radnika, će uz angažovanje kamiona biti spremne da reaguju i na hitne
intervencije u toku dana svuda gde se za to ukaže potreba. Tokom ranijih manifestacija Dani
piva, iznosilo se između 70-80 m3 smeća dnevno, što je mnogo više u odnosu na redovne
dane. Po završetku manifestacije Dani Piva, radnicima JKP „Čistoća i zelenilo“ će biti
potrebno dva do tri dana da detaljno očiste i dovedu u prvobitno stanje glavna mesta
događaja, kao i centralnu gradsku zonu. Apelujemo na Zrenjanince i goste da vode računa o
higijeni u gradu i da otpad odlažu u posude – kontejnere i korpe koje su za to predviđene i da
se tako pokažu kao pravi domaćini i rado viđeni gosti, rekla je Danijela Tančić pr Čistoće.