STRAH OD PAUKA – SAMO UDAR PO DŽEPU ZAVODI RED


Više od tri meseca traje akcija JKP PIJACE I PARKINZI i Saobraćajne policije na uklanjanju nepravilno parkiranih automobila na levoj strani Pupinove ulice iz pravca Dispanzera. Slika od danas jasno pokazuje da je u jednoj od najfrekventnijih sporednih ulica u gradu zaveden red, a najbolje su lekciju zapamtili oni vozači kojima je PAUK odneo auto.

 

foto SS