SINDIKALNA KAMPANJA U ZRENJANINU


 

Ružica Grabovac Marković savetnica za bezbednost i zdravlje na radu u Savezu samostalnih sindikata Srbije, gostovala je danas u Zrenjaninu sa ekipom sindikalista iz Beograda . Povod današnjeg okupljanja je kampanja koja se sprovodi u nekoliko gradova Srbije, u vezi sa 28. aprilom medjunarodnim i nacionalnim danom bezbednosti i zdravlja na radu, to je Dan sećanja na sve žrtve koje su poginule na radnom mestu. Beogradski i zrenjaninski sindikat imaju saradnju na veoma visokom nivou i značajne planove u zajedničkom radu za dalje u budućnosti.

https://studio.youtube.com/channel/UC66mv4THHHhy3CEpLrT7seQ

Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu obeležava se svake godine od 28. aprila 2003. godine, kada je Svetska organizacija rada inicirala akciju da se promoviše bezbedan i zdrav rad.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije  broj žrtava na godišnjem nivou premašuje dva miliona, a preko 300  ima teške  povrede i bolesti na radu. Patnje tih ljudi su velike a izgubljeni radni dani predstavljaju skoro 4%  ukupnog za jednu godinu BDP-a na planeti.

U cilju boljih bezbednijih uslova rada, u Republici Srbiji doneti su i neki zakonski propisi. Zakon o bezbednosti i zdravlja na radu jasno ističe da je poslodavac dužan da obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu i radnoj okolini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu i ne oslobađa ga odgovornosti u vezi sa primenom tih mera.

Najznačajniji  program obeležavanja ovog datuma 2020. godine od strane Međunarodne organizacije rada je “Bezbednost+zdravlje za sve”. Cilj ovog programa je sistem da se smanji učestalost smrti, povreda i bolesti na radnom mestu.

IMG_20210422_120840_resized_20210422_044420505-363x272 SINDIKALNA KAMPANJA U ZRENJANINU

U ovoj godini Međunarodna organizacija rada pokušava da pronađe i adekvatan odgovor pandemiji COVID-19, u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu prolagođenim akcijama.

U Srbiji od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,  obeležavanjem ovog datuma, istaknut je poziv da se u vreme epidemije  COVID-19, velika pažnja usmeri  da Vlada Republike Srbije, poslodavci i radnici moraju zajednički učestvovati u obezbeđivanju bezbednije i zdravije okoline kroz mere propisanih prava, odgovornosti i dužnosti sa naglaskom na značaj prevencije i edukacije.

Tekst, foto, video: S. Sokolov