Šansa za posao u Lidlu


Kompanija Lidl Srbija SUTRA raspisuje konkurs za zapošljavanje više od hiljadu prodavaca u gradovima u celoj našoj zemlji.

Lidl će istovremeno u Srbiji početi sa radom tokom 2018. godine, ito sa blizu 20 prodavnica.

Lidl će otvoriti konkurs za radna mesta  u nogim gradovima pa i u Zrenjaninu.

U  Beogradu se planira zapošljavanje oko 300 ljudi,  a Lidl će u Zrenjaninu zaposliti više od 40 prodavaca.