PROMENA RADNOG VREMENA i AKTIVNOSTI JKP „Čistoća i zelenilo“


Od ponedeljka 21.09.2020. godine, služba za iznošenje i deponovanje
komunalnog otpada, kao i služba za održavanje javno prometnih i zelenih
površina JKP ‘‘Čistoća i zelenilo’’ Zrenjanin, radiće od 7 do 15 časova. Molimo
građane da svoje posude sa komunalnim otpadom iznesu do 7 časova.

Aktivnosti JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin

Radnici JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin, kosili su zelene površine
u Dunavskoj i Pančevačkoj ulici, u naseljima Duvanika, Brigadira Ristića i
4. juli; sređivali su dečija igrališta u naselju Bagljaš, u ul. Kumanovskog
odreda, Prištinskoj, ul. Vladimira Cvetkova, Slavka Munćana, Carinskoj,
Surduličkoj itd.; kosili su zelene površine i sakupljali otpad u Železničkom,
Šećeranskom i parku Titov Gaj, kao i na velikoj pijaci; orezivali su grane
na stablima, na više lokacija u gradu; sakupljali smeće na autobuskim
stajalištima.