PRAZNIČNO I EKOLOŠKI EDUKATIVNO


Deca iz OŠ Žarko Zrenjanin, zajedno sa svojim roditeljima, provela su deo prazničnog vremena i na lepo pokošenim i uredjenim terenima zrenjaninskog Motela. Uz igru deca su se sama trudila da ne ostave ni jedan papirić na zelenoj i betonskoj površini. Iako su to deca uzrasta od 7 do 10 godina , videlo se kroz igru da već imaju izgrađenu ekološku svest i da pre svega zahvaljujući porodici i školi, vode računa o prirodi. Čak su na kraju druženja neke devojčice se same organizovale i sakupile bačene papirine i plastične predmete od nekih pojedinaca, kojih je ove godine bilo drastično manje nego prethodnih.