Počinje ispitavanje zadovoljstva korisnika komunalnih usluga koje pruža JKP „Čistoća i zelenilo“


 
JKP „Čistoća i zelenilo” Zrenjanin obaveštava građane da će početi sa sprovođenjem ankete o
uslugama koje pruža (upravljanje i deponovanje komunalnim otpadom, održavanje javno prometnih i
zelenih površina, usluge Zoohigijenske službe i usluge iz Pogrebne delatnosti). Na osnovu Zakona o
komunalnim delatnostima i odgovarajućim odlukama Grada Zrenjanina, javna komunalna preduzeća su
u obavezi da omoguće građanima, korisnicima njihovih usluga, da se izjasne o kvalitetu pružanja
komunalnih usluga.
Kroz ovu anketu, JKP „Čistoća i zelenilo” Zrenjanin želi da čuje mišljenje građana o kvalitetu usluga koje
pruža i na taj način unapredi komunikaciju između građana i komunalnog preduzeća. Anketa će se
sprovoditi u periodu od 05. novembra do 06. decembra 2021.godine.
Pozivamo građane da popune upitnik elektronskim putem na zvaničnom veb sajtu (www.jkpciz.co.rs)
preduzeća – (pristupom na sajt u delu “kontakti”, te podmeniju “anketa”), Fejsbuk stranici, kao i na
zvaničnom sajtu grada Zrenjanina.
Za dodatne informacije u vezi sa ispitivanjem zadovoljstva korisnika komunalnih usluga na raspolaganju
su besplatna info linija 0800/000-023, kontakt telefon 023/523-640 i e-mail adresa:
prmanager@jkpciz.co.rs .
Unapred se zahvaljujemo svim građanima Zrenjanina i naseljenih mesta na učešću u ovom ispitivanju,  istakao je u svom izlaganju – v.d. direktora JKP “Čistoća i zelenilo”
Zrenjanin, Nemanja Milinković  dipl.ing.građevinarstva.