Osnovna škola Petar Petrović Njegoš ustanova sa najvećim brojem đaka, gde se odvija nastava i na romskom jeziku za 158 učenika


Osnovna škola Petar Petrović Njegoš u opštini Zrenajnin je ustanova sa najvećim brojem đaka. Broji
ukupno 48 odeljenja, u koja je raspoređeno oko 1200 učenika.
Od tog broja 13.3 posto čine i romska deca, precizno 158 učenika. Oni su integrisani u odeljenja,
redovno prate nastavu, a njima škola posvećuje i dodatnu pažnju. Škola sarađuje i sa mnogim
organizacijama u gradu Crvenim krstom, mesnima zajednicama na Bagljašu, Centrom za socijalni rad i
drugim humanitarnim organizacijama. Imamo višegodišnju saradnju sa organizacijom Eho koja se brine o
readmisiji Roma povratnika. Zajedničkom saradnjom omogućujemo pomoć u vidu školskog pribora,
obuće, odeće, dokumentacije i drugog.
U školi se odvija i nastava romskog jezika. Za sada još uvek objedinjena za sva odeljenja zajedno. Broj
učenika koji pohađaju nastavu romskog jezika je 21.
Od školske 2018/2019.g. “Njegoš” je škola  jedna od 50  uSrbiji koja je od Ministarstva prosvete, nauke i
tehnološkog razvoja dobila pedagoškog aistenta za romski jezik, zaduženog za svakodnevnu pomoć
učenicima Romima u socijalizaciji, učenju, unapređenju znanja…
Važno je istaći da se u Njegošu brine o svoj deci, pa za one koji su lošijeg materijalnog statusa često se
organizuju humanitarne akcije.