OBAVEŠTENJE – JKP “Gradska toplana” Zrenjanin


 

JKP “Gradska toplana” Zrenjanin obaveštava one korisnike sa kojima nema
potpisane Ugovore o isporuci toplotne energije, da će u narednom periodu
dobiti primerke istih na svojim kućnim adresama. Molimo sugrađane, koji
budu dobili Ugovore da, nakon potpisivanja, jedan primerak vrate putem
pošte na adresu Pančevačka 55 ili da ih dostave lično: u korisničkom
servisu na adresi Rade Končara broj 10 ili na naplatnim mestima JKP
Gradska toplana u Brigadira Ristića B4 L5 i Koče Kolarova 62.
Ukoliko su vlasnici stana ili kuće druga lica od onih koji se vode u
našim evidencijama i čije ime stoji na ugovorima, apelujemo na vlasnike
da potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju svoje vlasništvo sa izvodom iz
lične karte dostave ili lično na adresu korisničkog servisa (Rade
Končara 10), putem pošte na adresu Pančevačka 55 Zrenjanin ili putem
elektronske pošte na adresu office@gradskatoplanazr.rs, kako bi dobili
nove ugovore sa tačnim podacima.