NI ZIMA NE PREDSTAVLJA PREPREKU RADNICIMA “ČISTOĆE”


 

Radnici JKP ‘‘Čistoća i zelenilo’’ Zrenjanin, intezivno rade na uređenju grada. Tokom prošle
nedelje započeti su radovi na podizanju nove rundele blizu kružne raskrsnice prema Beogradu, koji su
završeni juče tokom dana. Rundela se sastoji od elemenata stalnog sastava, kao što su sadni materijal
četinari i lišćari, stari panj u kom su usađene perene i podloge sačinjenje od malča i rizle. Na radovima
uređenja grada nastavljamo dalje kako je to planom i programom predviđeno, naglasila je Danijela Tančić pr Čistoće.

145558419_3483374771771257_7502783903876310500_n-363x272 NI ZIMA NE PREDSTAVLJA PREPREKU  RADNICIMA "ČISTOĆE"