Mlekoprodukt – Rodno najsenzitivnija kompanija u Srbiji


Kompanija Mlekoprodukt, kao vodeća društveno odgovorna kompanija, postala je bogatija za

još jedno priznanje

Posvećenost principima društvene odgovornosti, za svaku kompaniju,
predstavlja imperativ i merljivost uspeha, na svim poljima. U svojim svakodnevnim aktivnostima
i radu, kompanija Mlekoprodukt je prepoznala značaj ,,jake zajednice“ i osnaživanja žena
postavila kao dugoročni prioritet. U tom cilju, osvojeno priznanje za rodno najsenzitivniju
kompaniju u Srbiji „Cvet uspeha za ženu zmaja“ za najbolje preduzetnice, Udruženje poslovnih
žena Srbije, dala je ovoj kompaniji ogroman vetar u leđa i ojačala u misiji da ženama budu
podrška, na duge staze.
Mlekoprodukt podstiče i neguje rodnu senzitivnost na svakom koraku, a saradnja sa
preduzetnicama na čelu farmi, samo je jedan od načina na koji u kompaniji Mlekoprodukt i u
celoj grupi Savencia žene i muškarci imaju ravnopravan tretman, od materijalne naknade, preko
prava na poziciju, do privilegija i napredovanja u karijeri, a naročito se podstiče zapošljavanje
žena na menadžerskim pozicijama. Ulaže se u edukacije i profesionalna usavršavanja, a uvedeni
su i onlajn kursevi, među kojima su između ostalih i obuke o etičkom ponašanju i rodnoj
ravnopravnosti.
Kriterijumi za dodelu nagrade su veoma egzaktni: pri izboru kompanija koje su u najvećoj meri
posvećene načelu rodne ravnopravnosti, bodovane su mere koje se sprovode i u okviru same
kompanije i one koje podržavaju ekonomsko osnaživanje žena u lokalnoj zajednici. Najveći broj
bodova donosila je saradnja sa firmama kojima rukovode žene, u čemu je i Mlekoprodukt
osvetlao obraz – među proizvođačima sa kojima redovno sarađuje, i na šta su zaposleni u ovoj
kući posebno ponosni, nalazi se i pet farmi na čijem čelu su žene-preduzetnice. Na ovaj način, u
Mlekoproduktu se aktivno primenjuje Kodeks poslovne etike koji podrazumeva rodnu
ravnopravnost u poslovanju sa dobavljačima ali istovremeno se doprinosi poštovanju i boljem
razumevanju kao i razvijanju plemenitijeg društva u celosti.
Nagradu je uručila ministarka Zorana Mihajlović, koja je i na čelu Koordinacionog tela za rodnu
ravnopravnost. ,,Država je tu da podrži preduzetnice, jer one predstavljaju dobrobit za celo
društvo, kao i da zajednički možemo da uradimo mnogo više na stvaranju jednakih mogućnosti
za žene i muškarce. Uručila sam priznanje za rodno najsenzitivniju kompaniju, koju
Koordinaciono telo i Udruženje poslovnih žena tradicionalno dodeljuju četvrtu godinu zaredom
kompanijama koje u svom poslovanju primenjuju strategiju društveno odgovornog poslovanja i
vode računa o principima rodne ravnopravnosti“ izjavila je Mihajlović.