JKP “Gradska toplana” Zrenjanin će u ponedeljak 02.09.2019. godine započeti sa zapunjavanjem sekundarnih instalacija grejanja


JKP “Gradska toplana” Zrenjanin će u ponedeljak 02.09.2019.
godine započeti sa zapunjavanjem sekundarnih instalacija grejanja, te u
skladu sa time apelujemo na korisnike da eventualne radove na
sekundarnoj instalaciji grejanja privedu kraju.