JKP „Čistoća i zelenilo” počinje sa sprovođenjem ankete


 

Obaveštavamo Vas da će JKP „Čistoća i zelenilo” Zrenjanin početi sa sprovođenjem ankete o
uslugama koje pruža ( upravljanje komunalnim otpadom, deponovanje komunalnog otpada,
održavanje javno prometnih i zelenih površina i usluge Zoohigijenske službe). Kroz ovu anketu,
želimo da čujemo Vaše mišljenje o kvalitetu usluga koje pružamo i unapredimo komunikaciju
između građana i komunalnog preduzeća. Anketa će se sprovoditi u periodu od 05.novembra do
06.decembra 2020.godine.
Pozivamo Vas da popunite upitnik koji možete preuzeti na naplatnim mestima preduzeća, kao i u
prostorijama službe marketinga (Beogradska 17) i iste ostavite na pomenutim mestima. Upitnik
možete popuniti i elektronskim putem na zvaničnom veb sajtu (  www.jkpciz.co.rs ) našeg
preduzeća (pristupom na sajt u delu “kontakti”, te podmeniju “anketa”) i Fejsbuk stranici.
Dodatne informacije u vezi sa ispitivanjem zadovoljstva korisnika komunalnih usluga možete
dobiti putem besplatne info linije 0800/000-023 i kontakt telefona 023/523-640 ili e-mail
adrese:  prmanager@jkpciz.co.rs .
Naše preduzeće je u periodu od 10.03.2020.-10.04.2020.godine, sprovelo anketu kada je u
pitanju kvalitet u vršenju pogrebnih usluga.
JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin unapred se zahvaljuju svim građanima grada Zrenjanina i
naseljenih mesta na učešću u ovom ispitivanju.