JESENJA AKCIJA UREĐENJA ZRENJANINA


Radnici JKP ČISTOĆA I ZELENILO počeli su radove na sakupljanju lišća, kako je to planom i
programom uređenja predviđeno. Trenutno su u naselju Bagljaš i u ulici Laze Kostića. Prioriteti su naselja ili ulice
koje imaju veće količine opalog lišća. Ekipe će cirkulisati u svim naseljima dokle god
traje sezona i stoga ćemo više puta obilaziti sve lokacije do kraja iste. Postoji
mogućnost da građani u naseljima kolektivnog tipa stanovanja sakupe lišće u svom
naselju ili oko zgrada, te da pozovu Službu za održavanje javno zelenih i javno
prometnih površina, koja će potom sakupljeno lišće odneti.