IZMENJEN RAD BLAGAJNI TOPLANE


Blagajna na adresi Brigadira Ristića B4 L5 neće raditi u periodu od
25.02.-26.02.2021. godine. Blagajna će sa redovnim radom početi
01.03.2021. godine.
Apelujemo na naše korisnike da svoje obaveze u tom periodu izvršavaju na
drugim naplatnim mestima – naselje “Mala Amerika” adresa blagajne je
Rade Končara broj 10 i naselje “Lesnina” gde je adresa naplatnog mesta
Koče Kolarova broj 62.