ISTRAŽIVANJE


 

Град Зрењанин и ЈКП „Градска топлана“ спровели су истраживање којим се мерио степен
задовољства корисника услуга које обављамо. Истраживање је трајало месец дана у периоду од
23.11. до 24.12.2020. године и показало је да је највеће незадовољство суграђана везано за цену
даљинског грејања. Суграђани су најбоље оценили рад запослених у раду са странкама, као и
рад службених лица на наплатним местима предузећа.
Циљ нам је био да анкетом обухватимо све облике комуникације и услуга које вршимо, како
бисмо добили потпуну слику о томе шта је потребно унапредити и побољшати, као и шта је
оно што радимо добро. Суграђани су се највећим делом изјашњавали електронским путем, те
су попунили 96 анкате, док је свега 12 анкета попуњено у штампаном облику. Од велике је
важности да у унапређењу услуга јавних предузећа учествују грађани, јер су они наши крајњи
корисници и ми смо као вршиоци комуналне услуге ту због њих. Критике и савети дали су нам
смер за даље деловање и морамо се овом приликом захвалити свима који су у овом
истраживању учествовали.
Највећу критику суграђани су упутили цени грејања, наглашавајући како је грејање у
Зрењанину најскупље. Ипак, према подацима које имамо од ПУ „Топлане Србије“ јасно је да
то није чињеница. Наиме, од 53 комунална предузећа која се баве испоруком топлотне енергије
на територији Републике Србије Зрењанин се налази на 38 месту по висини цена за ову
комуналну услугу. Изнад нас по цени су и Београд и Нови Сад, који се најчешће узимају за
пример. Цена грејања у Зрењанину уколико би се пребацила у ону коју бисмо плаћали по
паушалу била би 78 РСД/m², за разлику од београдске цене од 108,54 РСД/m² или новосадске
од 82,03 РСД/m².
Други најважнији проблем на који суграђани указују је рад секундарне инсталације.
Секундрана инсталација је у власништву суграђана ( Према „Одлуци о условима и начину
снабдевања топлотном енергијом града Зрењанина“ члан 14), те једино решење које се назире
по питању овог проблема је потписивање уговора о одражавању секундарне инсталације
између купаца топлотне енергије и „Градске топлане“. Иако смо од примене Тарифног система
излазили у сусрет суграђанима када је реч о санацији хаварија и цурења на секундарној
инсталацији, сматрамо да се трајно решење ове слабе тачке на систему даљинског грејања
може решити само на овакав начин. Намера нам је да чим пре почнемо са потписивањем
уговора, а о тачном датуму почетка ове акције обавестићемо кориснике. Анкета нам је
потврдила да су купци задовољни брзином којом наше екипе излазе на терен, као и квалитетом
санација.
Задовољни смо резултатима анкете, као и сугестијама које су нам суграђани упутили. Неки од
корисника услуга ЈКП „Градска топлана“ трађило је да рад благајни буде двократан или бар
продужен због суграђана који раде дуже од 15 часова. Мишљења смо да би из тих разлога
требало радити на популариусању електронског плаћања, које превазилази проблеме одласка
до наплатних места, чекања у редовима и евентуалне изласке са посла. Претходна 2020. година
нам је показала да многи проблеми могу бити решени електронским путем, да се комуникација
може догађати и путем електронске поште, те да није увек обавезно физички бити присутан на
неком месту.
Што се тиче планова у 2021. години, хаварија која се десила у децембру месецу 2020. године, у
улици Пере Добриновића, указала нам је на слабу тачку на вреловоду. Санација је трајала око 3
дана и била је отежана испреплетаношћу инсталација као и присуством фиксне тачке. То значи
да је део цеви који је морао да се замени, био фиксиран због дилатације, па је сечење цеви
ишло сегмент по сегмент. Такође, испреплетаност са водоводним цевима отежала је и
продужила санацију. Током хаварије било је довољно да се ослободи земља са водоводних
цеви те да дође до њиховог пуцања. Из тих резлога планирамо реконструкцију вреловода у овој
улици, али и довршавање радова у насељу Руже Шулман, како би се систем даљинског грејања
још више уштимао за наредну грејну сезону.