Građani katoličke veroispovesti obeležili praznik Svi SvetI


 

Radnici JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin intezivno su tokom prošle nedelje radili na
uređenju grada, a poseban akcenat bio je stavljen na sređivanju Mužljanskog i Katoličkog
groblju, s obzirom da su naši sugrađani katoličke veroispovesti obeležavali juče,
01.11.2020.godine značajan datum, odnosno praznik, Svi Sveti. To je dan posvećen
pokojnicima, kada građani posećuju grobove svojih najmilijih, sećaju ih se i mole za njihove duše.
Aktivnosti su bile bazirane na uređenju zelenih površina, čišćenju ivičnjaka, trotoara i prostora
oko grobnih mesta, orezivanju stabala, krčenju divljih rastinja i uklanjanju divljih deponija.