DIVLJE DEPONIJE PRETVORENE U ORANICE


 

Završna konferencija “Moderne tehnologije za praćenje zemljišta pod otpadom u svrhu
njihovog čišćenja i vraćanja u prvobitno stanje” koji se finansira iz IPA programa
prekogranične saradnje Rumunija- Srbija ( IPA CBC Romania Srebia) održana je u
Kaštelu Ečka. Ovaj projekat sprovelo je Javno komunalno preduzeće “Čistoća i zelenilo”
iz Zrenjanina zajedno sa partnerima iz Rumunije: Filijalom poljoprivrednih mašinskih
inženjera iz Rumunije SIMAR Temišvar, grad Nova Moldavia i Banatski univerzitet
poljoprivrednih nauka i veterinarske medicine "Mihail i kralj Rumunije" u Temišvaru.
Prisutnima su se obratili direktor Javnog komunalnog preduzeća Čistoća i Zelenilo, Zoran
Protić, administrativni menadžer projekta i Joan Kaba, glavni menadžer projekta sa
rumunske strane. Moderator je bila Ana Vujinov Budai iz Odseka za lokalni ekonomski
razvoj i investicije Grada Zrenjanina.
– Glavni cilj projekta bio je da identifikuje i sanira ilegalno odlaganje otpada u
prekograničnom području radi vraćanja inicijalne upotrebe zemljišta i on je
postignut govori Zoran Protić, admistrativni menadžer projekta. Dodaje da je
urađeno sve što je predviđeno od papirologije preko nabavke opreme i vozila do
same završnice i to mesec dana ranije. Ideja je bila da se uz pomoć drona
identifikuju divlje deponije, izračuna zapremina otpada, uzmu uzorci zemljišta,
urade analize, ukloni smeće i zemljište privede drugoj nameni. Preko 10000
metara kubnih otpada je deponovano i to sa šest lokacija i dvanest područja sa
teritorije grada Zrenjanina ( Mužlja Špic, Neimar, Jankov Most, Mihajlovo, Taraš i
Tisa put) . Analizom je utvrđeno da zemljište nije zagađeno i ono je sad spremno
za poljoprivredne radove i setvu jer je po njemu rasut humus kako je dogovoreno
sa mesnim zajednicama koje su učestvovale.

U narednom periodu se očekuje nastavak saradnje sa partnerima iz Rumunije a ovaj
projekat je predviđen da bude održiv i u godinama koje su pred nama.

IPMedia Zrenjanin poslala tekst i sliku