Dan Opštine Žitište ( VIDEO )


Dan Opštine Žitište: Nagrade najzaslužnijima

U sali Doma kulture 12. decembra na svečan način obeležen je Dan Opštine Žitište. Na početku svečanosti sve prisutne pozdravio je domaćin ovog skupa, predsednik Opštine Žitište Mitar Vučurević, koji se u svom govoru osvrnuo na dešavanja u protekloj godini. U nastavku programa dodeljene su povelje i zahvalnice najzaslužnijima koje je Lokalna samouprava prepoznala i nagradila.

IMG_20181213_224439-392x241 Dan Opštine Žitište ( VIDEO )

Povelja Opštine Žitište za 2018. godinu dodeljuje se na predlog Sportskog saveza Opštine Žitište

dr ANELIJI ROŠU, doktoru medicine iz Torka zaposlenoj u Domu zdravlja Žitište za nesebičan doprinos u lečenju građana, zdravstvenoj edukaciji dece iomladine i rad u oblasti sporta.

Povelja Opštine Žitište za 2018. godinu dodeljuje se  na predlog Mesne zajednice Srpski Itebej kao i grupe građana iz Srpskog Itebeja

RADONJI DROBNJAКU, nastavniku matematike u penziji iz Srpskog Itebeja za dugogodišnji predan rad u prosveti, kao i za doprinos i unapređenje društvenog života u Opštini Žitište.

Zahvalnice Opštine Žitište dodeljene su:
1. Društvu za negovanje tradicija ručnih radova ,,Jorgovan“ Torda  za doprinos u oblasti očuvanja i negovanja tradicije.
2. Jeleni Stojanović iz Žitišta za negovanje tradicije i unapređenje kvaliteta života  i položaja žena na selu i humanitarnu anktivnost.
3. Udruženju žena ,,Dvorčanke“ iz Banatskog Dvora  za negovanje tradicije i unapređenje kvaliteta života  i položaja žena na selu.
4. ,,Bioelektro-Nak“ doo  Čestereg za doprinos privrednom razvoju opštine Žitište i povećanju zaposlenosti.
5. ZZ ,,Maja “ Srpski Itebej za doprinos privrednom razvoju opštine Žitište  i povećanju zaposlenosti.
6. doo Carrots“ Novi Itebej za doprinos privrednom razvoju opštine Žitište i povećanju zaposlenosti.
7. PG ,,Ćuk“ Banatsko Кarađorđevo za doprinos privrednom razvoju opštine Žitište.
8. PG,,Vilmoš Čisar“ Hetin za doprinos privrednom razvoju opštine Žitište.
9. ,,Premium Chichen“ doo Žitište za  za doprinos privrednom razvoju opštine Žitište i povećanju zaposlenosti.
10. КUD ,,Ilija Preradović“ Banatsko Кarađođevo za  doprinose  u oblasti kulture, očuvanja narodne tradicije, kulturnog nasleđa, folklora i narodnih običaja.
11. Savi Bakoču iz Međe za dugogodišnji doprinos u radu  udruženja penzionera, SUBNOR-a,  društveno političku aktivnost  i afirmaciju lokalne zajednice.
12. Mila Šarenac za doprinos u radu Mesne zajednice  Ravni Topolovac i afirmaciju i unapređenje uslova života i rada u lokalnoj zajednici.


13. Dragani  Borić, profesoru srpskog jezika osnovne škole ,, Miloš Crnjanski“.Srpski Itebej IO Međa za postignute izuzetne rezultate iz oblasti obrazovanja.
14. Teodoru  Dežanu, iz Torka  učeniku Ekonomske škole, za  izuzetne postignute rezultate u obrazovanju – prvo mesto na republičkom takmičenju iz matematike.
15. DVD Banatsko Кarađorđevo  za predan rad u spašavanju  od požara stanovništva i imovine.
16. Varga Кarolj iz Novog Itebeja za dugogodišnji aktivan i predan rad u DVD Novi Itebej.
17. Aleksandri Rapaić  iz Žitišta za izuzetne rezultate iz oblasti sporta  – sedam zlatnih medalja u kik boksu u 2018. godini i prvo mesto na Svetskoj rang listi.