Čišćenje staza i posipanje putarske soli


 

Zimska služba JKP ,,Čistoće i zelenila”je zbog snežnih padavina u toku noći 10-11.01.20201. krenula sa radom u skladu sa Programom održavanja javnih prometnih površina u zimskom periodu.
U skladu sa količinom snežnih padavina u zimskoj službi angažovani su bili kamion kiper 2 kom, traktor Deutz 2 kom,skip 1kom.
Čišćenje staza i posipanje putarske soli i kamenog agregata rađeno je u I stepenu u Plavoj zoni i na svim mostovima,u II stepenu trotoari i biciklističke staže duž bul. Milutina Milankovićabul. Veljka Vlahovića i staze dr.Vase Savića i Bolnička.U trećem stepenu urađene su biciklističke staze u ul.Žarka Zrenjanina i Cara Dušana.
Radovi na čišćenju i posipanju soli i kamenog agregata nastavlja se u prvoj smeni dok se ne očiste sve površine koje su po programu predviđene za čišćenje.