Cilj je pokrenuti u 2020. bolju organizaciju rezervnih oficira


 

GODIŠNJA SKUPŠTINA
ORGANIZACIJE REZERVNIH
VOJNIH STAREŠINA ZRENJANINA
Zrenjanin, 26. decembar 2019.

Jedan od zadataka Organizacije rezervnih vojnih starešina Zrenjanin u narednoj godini biće

iniciranje osnivanja udruženja u opštinama Srednjobanatskog okruga. Do sada je bilo malo in-
teresovanje rezervnih oficira da se ponovo organizuju u tim sredinama, pa su neke organizacije u

pasivnom statusu. Zato će ORVS Zrenjanin u saradnji sa Komandom za razvoj Banatske brigade još
jednom pokušati da pokrene njihov rad. Ovo je između ostalog jedna od prihvaćenih odluka na
godišnjoj skupštini ORVS Zrenjanin koja je održana u prostorijama Doma učenika u Zrenjaninu.
Godišnjoj skupštini su prisustvovali Duško Radišić, pomoćnik Gradonačelnika Zrenjanina,
predstavnici Komande za razvoj Banatske brigade potpukovnik Željko Radivojević i major Rade

Daljević, Aleksandra Tanasijević, generalni sekretar gradske organizacije Crvenog krsta, pred-
stavnici organizacije vojnih penzionera i članovi ORVS Zrenjanin.

– Veoma je važno što su rezervne vojne starešine Zrenjanina prve u Srbiji sprovele nastavu vezanu

za sistem odbrane u srednjim školama. Decu treba upoznati o tome, a to je i prilika da se više go-
vori o patriotizmu, rekao je Duško Radišić, pomoćnik Gradonačelnika Zrenjanina.

– Kroz nastavu o sistemu odbrane smo približili mladim ljudima Vojsku Srbije i način njenog
funkcionisanja u kome vladaju rad, red i disciplina. Sem časova koje smo imali, nameravam da u
Tehničkoj školi proširim aktivnosti u kojima će deca da se obučavaju za reagovanje u vanrednim
situacijama, jer nemaju prilike da se o tome upoznaju, rekao je Đorđe Klać, zamenik predsednika
ORVS Zrenjanin, koji je i direktor srednje Tehničke škole.
Tanja Dulović, predsednica ORVS Zrenjanin istakla je da su tokom protekle godine sem obaveza
u srednjim školama imali i niz drugih aktivnosti.
– Centralno je bilo obeležavanje sto godina od osnivanja organizacije. Imali smo tim povodom
zapažen nastup na svečanosti u Kruševcu. U okviru naše svečanosti smo organizovali konkurs za
najbolji srednjoškolski esej na temu „1300 kaplara“. Učestvovali smo u uređenju spomenika na
mihajlovačkom putu. Bez finansijske pomoći Grada Zrenjanina ne bismo uspeli da funkcionišemo,
a sa druge strane nedostajući deo novca smo nadomestili dobrovoljnim aktivnostima. Moram
da istaknem da su predavači svoj posao u srednjim školama radili volonterski, istakla je Tanja
Dulović.
– Moram da pohvalim organizaciju svečane akademije u Zrenjaninu povodom 100 godina od

osnivanja Organizacije. Tu se video veliki uloženi rad da bi sve izgledalo vrhunski, rekla je Alek-
sandra Tanasijević generalna sekretarka Crvenog krsta Zrenjanina.

Na godišnjoj skupštini usvojen je finansijski i izveštaj o radu za 2019. i plan rada za narednu god-
inu, koja će se završiti redovnom izbornom skupštinom.