APOTEKA JANKOVIĆ PREUZIMA NA 15 GODINA DRŽAVNE APOTEKE U OPŠTINI ZRENJANIN


 

 

Кoncesioni ugovor na 15 godina sklopila je zdravstvena ustanova “Apoteka Janković” sa gradom. Godišnja koncesiona naknada iznosi 120.100 eur, a koncesionar je dužan da u roku od 30 dana uplati inicijalnu koncesionu naknadu u osam godišnjih iznosa, ukupno 840.700 evra.

Komentarišući današnje zasedanje gradske Skupštine , gradonačelnik Čedomir Janjić rekao je :
– Mi smo uspeli da našu apotekarsku ustanovu održimo, uspeli smo da napravimo dobar projekat javno-privatnog partnerstva, suština je da sve apoteke ostaju da rade, i u gradu i u svakom naseljenom mestu, bez obzira na profit, nijedan radnik neće dobiti otkaz ako poštuje zakon o radu i nijedna plata neće biti manja. Očekujemo velika ulaganja i u opremu i u objekte, a od potpisavnja ovog ugovora i grad će prvi put imati nekih prihoda, od koncesione naknade koja ulazi u budžet Grada Zrenjanina – naglasio je on i dodao da se ništa od imovine ne prodaje, već da se nakon 15 godina sve vraća Gradu Zrenjaninu. Kako je naveo, cilj lokalne samouprave je i da se i u nekim drugim slučajevima primenjuje model javno-privatnog partnerstva, pomenuvši kao primer javni saobraćaj u gradu.