Anketa danas u centru – Pitali smo Zrenjanince šta očekuju od 2022., evo tri najčešća odgovora:


1. Dobro zdravlje i više novca

2. Čistu i zdravu vodu za piće iz česme

3. Filtere za vazduh na novoj kineskoj megalomanskoj fabrici, filtere za otpadne vode , kao i za sve dosadšnje velike zagadjivače Begeja da ugrade filtere za vodu ali i za vazduh.

Foto : S. Sokolov