Aktivnosti JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin


 

Početkom ove nedelje, radnici JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin, kosili su zelene
površine u parku Putnikovo, ispred centra ‚‚Alternativa‘‘, u Banatskoj i ulici Majora
Gavrilovića, na Katoličkom groblju; uređivali su staze prema Ečki, Aradcu, Kleku i
Mihajlovu; nastavili su sa orezivanjem na više lokacija u gradu. Do kraja nedelje, u planu je
košenje zelenih površina u Baranjskoj, Principovoj, Miletićevoj i ulici Cara Dušana,
uređivanje parka Mladosti i izletišta Motel.
Takođe, radnici ‚Čistoće‘ redovno i efikasno uklanjaju nastale divlje deponije (na
starim i na novim lokacijama), kao i smeće koje se nađe oko kontejnera za odlaganje
komunalnog otpada. Podsećamo građane, da je odlaganje komunalnog otpada na gradsku
deponiju besplatno za fizička lica, ukoliko otpad dovezu svojim prevozom. Potrebno je da se
jave portiru na ulazu, koji će ih uputiti gde i kako da odlože svoj otpad. Radno vreme
deponije je od 7-19 časova, a za dodatne informacije, građani mogu pozvati kontakt telefon
064/811-68-64.