ЈКП „Градска топлана“ налази у пословном проблему


 

Обавештење о стању у ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин

Како се ЈКП „Градска топлана“ налази у пословном проблему, имамо обавезу да све
грађане обавестимо о истом.
Наиме, у претходном периоду ЈКП „Градска топлана“ и њено руководство благовремено
је предузело све потребне кораке како би се проблеми, са којима се суочавамо, били
решени на адекватан начин. Како нам је дана 01.03.2022. године истицао Уговор, који смо
претходне године потписали са „ЕПС Снабдевањем“, дана 01.02.2022. године покренули
смо поступак набавке електричне енергије. Том приликом добили смо понуду од „ЕПС
Снабдевања“ која је била три пута већа од оне коју је предузеће добило 2021. године, а
која је тада 2021. износила 26 милиона. Овогодишња понуда запримљена је дана
10.02.2022. године и износила је 77 милиона без ПДВ-а.
Како ЈКП „Градска топлана“ није имала довољно средстава која су планирана за ову
набавку, прешли смо на резервно снабдевање, које законски не може трајати дуже од два
месеца, односно до 01.05.2022. године. То подразумева да ће ЈКП „Градска топлана“
Зрењанин остати без струје, која је од виталног значаја за рад.
Такође, правовремено смо локалној самоуправи доставили Захтев за корекцију цена
топлотне енергије 18.02.2022. године као и Захтев за измену и допуну Програма
пословања за 2022. године – 24.02.2022. године, како бисмо изменили План набавки и
спровели набавку струје.
Из усменог обавештења које смо добили од ЈП „ЕПС Снабдевање“ дана 04.05.2022.
остајемо без струје, јер престаје резервно снабдевање на коме смо били два месеца,
односно онолико колико Закон дозвољава.

ЈКП „Градска топлана“
Зрењанин