Јавни позив за за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима на територији општине Нова Црња за 2021.


О б а в е ш т е њ е
у вези Јавног позива

за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима на

територији општине Нова Црња за 2021. годину

Дана 25.08.2021.године објављен је Јавни позив за за суфинансирање мера
енергетске ефикасности на породичним кућама и становима на територији општине
Нова Црња за 2021. годину, на огласној табли Општинске управе и званичној интернет
страници Општине https://novacrnja.rs/sr/ .
Предмет Јавног позива за суфинансирање мера енергетске ефикасности на
породичним кућама и становима на територији општине Нова Црња за 2021. годину је
избор грађана за доделу бесповратних средстава грађанима за енергетску санацију
породичних кућа и станова, у складу са Одлуком о финансијској подршци унапређењу
енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији
Општине Нова Црња („Службени лист Општине Нова Црња“, бр. 17/21) и Програмом о
финансијској подршци унапређењу енергетске ефикасности стамбених зграда,
породичних кућа и станова на територији Општине Нова Црња за 2021.годину
(„Службени лист Општине Нова Црња“, бр. 17/21).
Услови за учешће и критеријуми за избор дефинисани су Јавним позивом за
суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима на
територији општине Нова Црња за 2021. годину, који можете преузети са званичне
интернет странице Општине Нова Црња https://novacrnja.rs/sr/ .
Рок за пријављивање је од 25.08.2021.године и траје до 15.09.2021.године.
-Општинско веће Општине Нова Црња-

На слици: Владимир Бракус , председник општине Нова Црња