ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ


 

ОБАВЕШТАМО ИЗБЕГЛА ЛИЦА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА КОЈИМА СУ КУПЉЕНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА
ОКУЋНИЦОМ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И АП
ВОЈВОДИНЕ ДА ЈЕ РАСПИСАН
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ
МАТЕРИЈАЛУ ЗА ПОПРАВКУ ДОДЕЉЕНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА

ОКУЋНИЦОМ

ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ ПОЗИВ СЕ ПОДНОСЕ ОД 05. ДО 29. МАРТА 2019.
ГОДИНЕ.
ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ И СВЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОГУ СЕ ДОБИТИ
КОД ПОВЕРЕНИКА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ИЛИ НА БРОЈ ТЕЛЕФОНА 315 01 86.