Летњи период ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин користи за припрему за наредну грејну сезону


 

САОПШТЕЊЕ

Како летњи период ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин користи за припрему за наредну
грејну сезону, у обавези смо да суграђане обавестимо о радовима које ћемо током овог
периода изводити, али и о самом пословању јавног предузећа и ситуацији у којој се
налази. Наиме, како смо од 2011. године започели са континуираним улагањем у
вреловодну мрежу, тако ће се и ове године изводити радови у насељу Ружа Шулман. У
овом насељу радови ће започети током ове недеље, а укупна дужина истих биће 638m,
и изводиће се на три локације – од вртића „Сунчица“ до стамбених зграда број 14 и 46,
потом од стамбеног објекта број 5 до ОШ „2. октобар“, као и испред споменика Ружи
Шулман до колективних стамбених објеката бр. 43 и 44 у овом насељу. Радови везани
за сервисирање погона, топлотних подстаница али и улагања у саму мрежу омогућена
су средствима која нашим корисницима наплаћујемо кроз фиксни део трошка. Реч је
дакле о износу који наши корисници плаћају током целе године, а који нам пре свега
омогућава редовно инвестирање у сам систем даљинског грејања.
Међутим, како смо током протеклих месеци сведоци озбиљних геополитичких
нестабилности, које су пре свега утицале на цене енергената, имамо обавезу да
суграђане обавестимо о ситуацији у којој се налазимо. Најпре се топлана почетком
године суочила са наглим повећањем цене електричне енергије, која је скочила 2,5
пута за привреду. Овакав скок цене струје, представља озбиљан проблем у
финансијском смислу за само пословање топлане. Наравно, проблем је условљен и
тиме да се цене већ дужи низ година нису мењале, него су и смањиване. Подсећамо
суграђане да цене фиксног дела нису мењане још од 2015. године, док је цена
варијабилног дела – односно цена топлотне енергије смањивана у два наврата од
децембра 2014. године. Прво смањење имали смо у октобру 2015. где је са 6,17 цена
отишла на 5,43 динара по испорученом киловатчасу, и потом у јануару 2020. године,
када је цена смањена за 5%. На саму цену топлотне енергије осим цене електричне
енергије утиче пре свега цена природног гаса, чија је цена од јануара 2021. године
скочила за 56%. Скок цена ова два енергента представља огроман финансијски
проблем за само пословање „Градске топлане“ због чега се надамо да ће локална
самоуправа имати слуха за решавање истих.
Свесни смо да су буџети наших суграђана, односно наших корисника, оптерећени, те
овом приликом желимо да апелујемо на њих да пред почетак наредне грејне сезоне и
сами учине неке од неопходних корака како би се ваљаније припремили за зимски
период. Штедња и рационално коришћење енергије један је од најбољих начина да се
удари на кућне буџете наших суграђана умање. Један од начина уштеде енергије је пре
свега замене дотрајале столарије. Они суграђани који су у могућност да током летњег
периода изврше замену исте, требало би то да учине јер су очекиване уштеде са новом
столаријом од 20 до 30%. Такође, поправка изолације на самим фасадама један је од
начина да се смањи потрошња енергената у зимском периоду. Свесни смо да је рад на
изолацији самих зграда озбиљан и финансијски велики подухват, али свакако желимо
да подсетимо да је реч о једној од најбољих метода за умањење трошкова како у
зимском тако и у летњем периоду. Исто тако, када је реч о навикама штедње,
суграђани морају направити корак у том смеру – одлучније него ли се то радило до

сада. Наиме, у просторијама у којима се не борави често током дана, требало би
смањити потрошњу пре свега регулисањем протока топле воде кроз грејна тела. Из тих
разлога, апелујемо на кориснике који имају старе и дотрајале вентиле, да током летњег
периода изврше замену истих како би имали могућност регулације протока, а тиме и
потрошње. Регулација протока, односно завртање вентила на радијаторима, најбољи је
вид уштеде (то никако није отварање прозора, а показало се да неки корисници на тај
начин регулишу температуру у својим становима) – како за оне који су радно активни
те део дана не проводе у својим становима, тако и за оне који не користе све
просторије у својим становима. Тарифни систем који се у граду Зрењанину примењује
већ неколико година, омогућује индивидуална мерења путем делитеља односно путем
калориметара у станским ормарићима, чиме је отворен пут уштеди и смањењу
потрошње енергената. Ипак, чак и уколико суграђани немају уграђене индивидуалне
мераче, промена навика на нивоу свих станара у колективном становању може дати
добре резултате. Из тих разлога морамо апеловати на суграђане да у наредној грејној
сезони, више размишљају на уштедама на нивоу својих зграда. Једна од навика којом
се може смањити већа потрошња топлотне енергије је и краће и ређе проветравање
просторија.