ЗРЕЊАНИН ДОБИЈА НАЈМОДЕРНИЈИ СИСТЕМ ОЧИТАВАЊА ВОДОМЕРА


 

ЗРЕЊАНИН ДОБИЈА НАЈМОДЕРНИЈИ СИСТЕМ ОЧИТАВАЊА ВОДОМЕРА

 

Заменом постојећих водомера електронским водомерима на даљинско очитавање почело је увођење такозване „паметне мреже“ водомера у Зрењанину, чиме ће наш град добити најсавременији систем очитавања водомера са софтвером и опремом за контролу и очитавање.

Након расписане јавне набавке за електронске водомере и потписаног уговора са реномираном фирмом „ИНСА“ из Земуна, почела је и уградња првих пристиглих водомера од 18 хиљада колико је обухваћено уговором чија је вредност 100 милиона динара, а целокупна средства је обезбедило ЈКП „Водовод и канализација“ из сопствених средстава.

Планирано је да се у наредних годину дана изврши замена свих 18 хиљада водомера, прво у Зрењанину, чиме ће бити замењени водомери скоро свих корисника у граду, а у међувремену биће расписана и јавна набавка за исте водомере који ће бити намењени за преостале кориснике у граду и кориснике у свим насељеним местима Града Зрењанина, чији је број приближан броју корисника у граду.

Паралелно са заменом водомера вршиће се и опремање рачунарског центра за прикупљање очитаних података са ГСМ концентратора који ће се поставити на одговарајућим местима у улицама где се изврши замена водомера и који ће прикупљати податке, односно стања водомера, и прослеђивати их у поменути центар.

До момента завршетка опремања центра за прикупљање података и постављања концентратора, подаци са електронских водомера очитаваће се даљински уз помоћ ручних терминала и одговарајуће опреме којом се прикупљају подаци стања водомера проласком улицом, без уласка у дворишта корисника и отварања шахтова водомера.

Ово је подухват од изузетног значаја, од кога ће и корисници и предузеће имати користи. Неке од кључних предности овог система су: даљинска, брза  и прецизно очитана стварна потрошња корисника, могућност грешке у очитавању сведена на процентуалну грешку, престанак потребе за ангажовањем читача и елеминација грешака људског фактора, у сваком моменту позната стварна потрошња корисника и њена лака контрола, даљинско праћење стања мреже и лакше детектовање кварова на истој као и губитака у мрежи, смањује се број рекламација и жалби…

Битно је да увођење овог најсавременијог система даљинског очитавања кориснике неће коштати нити један динар, а средства за набавку водомера и опремање центра за прикупљање података обезбедило је, из сопствених средстава, ЈКП „Водовод и канализација“ чији ће радници и извршити замену свих водомера.

Замена водомера је почела у среду у наставку Првомајске улице у насељу Граднулица Гувно, и овај део града ће први бити у потпуности опремљен електронским водомерима, а у прва два дана замењено је стотињак водомера.