ДО ПЕТКА, 3. СЕПТЕМБРА, ПРИЈАВЕ ГРАЂАНА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ


ОБАВЕШТЕЊЕ – ДО ПЕТКА, 3. СЕПТЕМБРА, ПРИЈАВЕ ГРАЂАНА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ
НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА

Град Зрењанин обавештава и подсећа суграђане да је до петка, 3. септембра, отворен
Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације на породичним кућама и
становима. Конкурс за грађане са територије Града Зрењанина односи се на замену спољних
прозора и врата, са пратећим грађевинским радовима, као и замену котлова на
природни гас у кућама које поседују систем централног грејања. Грађани ће моћи да остваре подршку Града Зрењанина максимално до 50 одсто
вредности радова. Текст Јавног позива, услови за конкурисање, као и пратећа документација коју је
неопходно приложити, доступни су на сајту Града Зрењанина www.zrenjanin.rs, на
страници “Огласи и конкурси”. Кабинет градоначелника Зрењанина