На адресе корисника достављени рачуни за мај месец за услуге ЈКП „Водовод и канализација“. Рок за подношење рекламација до 20. јуна. Наставља се очитавање водомера корисника у 9 насељених места, док је у осталим местима, као и у самом Зрењанину, завршено прво редовно очитавање водомера.

racun ДОСТАВЉЕНИ РАЧУНИ ЗА МАЈ, НАСТАВЉА СЕ ОЧИТАВАЊЕ ВОДОМЕРА
Мајски рачуни достављени корисницима, рок за подношење рекламација 20. јун

На адресе корисника услуга ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин у Зрењанину и свим насељеним местима достављени су рачуни за мај месец.

На рачунима за мај месец корисници су задуживани, у зависности од периода када је вршено очитавање водомера, на основу очитаног стања или аконтативно, а у случају ако су сами до 25. маја извршили пријаву стања водомера на основу јављеног стања. Рачуни за мај месец доспевају на наплату 20. јуна.

2 ДОСТАВЉЕНИ РАЧУНИ ЗА МАЈ, НАСТАВЉА СЕ ОЧИТАВАЊЕ ВОДОМЕРА
Очитавање водомера у 9 насељених места, док је у осталим као и у Зрењанину прво редовно очитавање завршено

Тренутно се очитавање водомера корисника спроводи у 9 насељених места: Меленци, Елемир, Орловат, Перлез, Чента, Тараш, Томашевац, Фаркаждин и Книћанин, а планирано је да оно буде завршено до краја јуна месеца. Тиме ће се комплетирати прво редовно очитавање водомера, јер су очитавања завршена у Зрењанину и осталим насељеним местима.

Подсећамо кориснике да рекламације на рачун за мај месец могу поднети најкасније до 20.06.2018. године, а рекламације поднете након тог датума неће се разматрати и биће одбачене као неблаговремене.

Корисници могу рекламацију поднети лично на шалтеру 1 у приземљу зграде предузећа у Петефијевој 3 у Зрењанину, послати поштом на адресу: ЈКП „Водовод и канализација“, Петефијева 3, 23000 Зрењанин са назнаком РЕКЛАМАЦИЈА – СЛУЖБА ИНФОРМИСАЊА, или мејлом на info@vikzr.rs .

Код рекламација послатих поштом или мејлом обавезно је да корисници наведу име и презиме, адресу и контакт телефон.

За све потребне информације корисницима је на располагању бесплатна корисничка инфо линија 0800/024-023 (радним данима од 7 до 15 часова).

Пријаву стања водомера корисници, који то желе, могу извршити у периоду 20 – 25. јун.

Видео прилоге погледајте на нашем каналу: you tube Info VIK Zrenjanin